‘Sport is het belangrijkste sociale verband van onze huidige samenleving.’ Het woord is van Jet Bussemaker, Staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Had ze vijf jaar geleden zelfs nog maar een vaag vermoeden dat ze ooit van deze gevleugelde oneliner zou bevallen?

 

 

Op het symposium van de Stichting Meer dan Voetbal gaf ze onbevangen toe dat ze bij haar aantreden in een voor haar vreemde wereld was terecht gekomen. Vandaag looft ze uit ervaring sport als één van de belangrijkste beleidsmiddelen voor het oplossen van sommige maatschappelijke problemen en erkent ze het entertainmentgehalte als feelgoodfactor.

 

Zullen we na pakweg vijfentwintig jaar schrijvelarij eens een eigen begripje lanceren? Wat denkt u van bitterballenjournalistiek? Of: ergens de ballen van afweten en er desondanks bittere stukjes over plegen. De sociale projecten van de sport worden te coulant met vooroordelen om de oren gemept. Voetbaljournalisten steken de neus graag te diep in de jacht naar opgeklopte primeurs. Ten nadele van de historische kennis, de actuele analyse en de inhoudelijke inzichten.

Dan regeert het simplisme en schildert men de meer dan voetbalfilosofie  af als goed-nieuws-show of als het kopen van een geweten. Zeker, er bestaat een toestroom van snoeverige zakjapanners in maatpak in en rond de bestuurskamers. Geld, glitter en glamour is vaak de enige drijfveer van deze met dollartekens gedrapeerde businessboys. De gezaghebbende Engelse sportsociologen Alan Tomlinson en John Sudgen pleiten in How Big Money is Hijacking World Football  voor ‘eerlijke, erudiete mannen en vrouwen aan de top die het belang van de sport voorrang geven op hun bankbalansen, persoonlijke macht en prestigieuze aanwezigheid op party’s van de jetset.’ Wantrouwen ten aanzien van pompeuze bluffers is op zijn plaats maar de menselijke initiatieven worden door de bitterballenjournalistiek te vanzelfsprekend op dezelfde hoop gegooid.

 

De internationale trend is niet al te hoopgevend. Dubieuze investeerders uit de Verenigde Staten, Oost-Europa en Azië kopen zich in bij de topteams van de Premier League maar bezitten geen voeling met de Engelse traditie van ‘football in the community’. In Spanje is de jacht geopend op het uniek project van Juan Laporta en FC Barcelona. Met een operatie beschadiging door de sensatiesportkrant Marca uit Madrid, nauw verweven met Real. Het sociaal kapitaal van de Madrileense Koninklijke is vrijwel onbestaand.

 

Na vier jaar grensverleggend werk staat de Stichting Meer dan Voetbal op een kruispunt.

Uit het eerste jaarverslag slaat de maatschappelijke inzet van het Betaald Voetbal spijkers met koppen. De driehoek voetbalclub-bedrijfsleven-overheid (landelijk en plaatselijk) biedt stof tot wederzijdse bevruchting en de Stichting is gesprekspartner geworden van de regering. Vandaag dringt de nood tot uitdieping van de structuren zich op. Zoals de zaal suggereerde: in de richting van de amateurs én van de internationale solidariteit. Bij voorkeur in een symbiose. Ik verkies een Nederlands voetbalgidsland boven bitterballenjournalistiek. Laat Jet Bussemaker maar voorop lopen in deze met haar enthousiasme voor ‘de kracht van de sport’.

Advertenties

Clarence Seedorf ontvangt op 16 april het eerste maatschappelijk voetbalverslag op de Meer dan Voetbal Middag in Utrecht.

 

 

 

De motor  van Milan is altijd een – te vaak onbegrepen – buitenbeentje geweest in het nuchtere Nederland. Hij gelooft in een positieve benadering, straalt Surinaamse swing, warmte en nonchalance uit en verkondigt over alles en nog wat zijn mening. Hij schaamt zich evenmin voor onversneden sentiment.

Seedorf is een man van intelligente emotie. Zijn ongeveinsde uitbarstingen in het openbaar van pijn en vreugde na zeges of nederlagen vertolken het patroon van de weg die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld én moet gaan, als ware het in een spiritueel ritueel.

 

  

Hij is een wereldburger ‘pur sang’. Met een koffer in Milaan, Madrid, Amsterdam en Paramaribo.

Hij zocht binnen het gestroomlijnde concept van AC Milan de ruimte voor de individualist op en ontwikkelde zicht tot psychologische voortrekker op en naast het veld. Hij kroonde zich tussen 2003 en 2008 met zijn rosseneri  tot kampioen: van Italië, Europa en de wereld.  AC Milan straalde onder zijn impuls on-Italiaans veel spelplezier uit. Seedorf bleef trouw aan zijn ‘oranje’ roots en is als enige – in een zwervende rol – de snelle balcirculatie van het  aloude Ajaxconcept meester op het middenveld van Milan.

Hij vond dat voetbalplezier op straat en verfijnde het in de schaduw van De Meer en het Olympisch Stadion. Daar leerde hij van het beste der werelden. In de periode 1985-’88 stond Johan Cruijff aan het hoofd van Ajax en legde de nadruk op persoonlijke ontwikkeling. Seedorf proefde er van het recht op vrijheid en van de avontuurlijke actie. Hij brak in 1992 door onder Louis van Gaal en die dirigeerde de balans naar collectiviteit en discipline. Steeds op basis van techniek, intelligentie, positiespel en snelheid.

Hij evolueerde ook als mens en neemt gedurfde standpunten in.

 

 

In 2004 steunde hij als ambassadeur het Europees Jaar van Opvoeding door Sport. Dat ligt in het verlengde van zijn levensvisie. Hij ziet in sport een middel om onderwijs, opvoeding en integratie te stimuleren. Naast het veld laat Suriname hem niet los. Hij bouwde er een voetbalstadion: ‘Om de jongeren van de straat te houden en een toekomst te geven.’ In zijn geboortestad Almere accepteerde hij het peterschap van een ‘voetbalbuurtpleintje’.

 

 

Ook in Italië creëerde hij een eigen stichting ten voordele van sociale sportprojecten. Via ‘Champions for Children’ kunnen kinderen studie combineren met sport.

  

Hij  betreurt het gemis aan opvoeding op cultuurgebied: ‘ Wat weten we over mensen  die het land binnenkomen? Wat weten we over vluchtelingen? Scholen hebben de taak om begrip bij te brengen voor verschillende achtergronden en racisme te bestrijden.’ Hij heeft letterlijk en figuurlijk een lange reis gemaakt. Een voetballer – en voorloper – van de nieuwe tijd, met als filosofie: investeer in mensen! Ziedaar de positieve kracht van Clarence Seedorf.